GOLF外套系列

全面7折,全站消費滿$12,000再折$600
正常價格 $5,980
銷售價格 $5,980 正常價格
JL深藍
JL深藍
正常價格 $9,980
銷售價格 $9,980 正常價格
正常價格 $6,380
銷售價格 $6,380 正常價格
正常價格 $6,680
銷售價格 $6,680 正常價格
JL深藍鑽石幾何
JL深藍鑽石幾何
正常價格 $7,980
銷售價格 $7,980 正常價格
JL藍橘
JL藍橘
正常價格 $6,680
銷售價格 $6,680 正常價格
極限律動
極限律動
正常價格 $5,680
銷售價格 $5,680 正常價格
正常價格 $11,980
銷售價格 $11,980 正常價格

女裝系列

一件8折/兩件7折,全站消費滿$12,000再折$600
正常價格 $8,980
銷售價格 $8,980 正常價格
JL橘鑽石幾何
JL橘鑽石幾何
正常價格 $8,980
銷售價格 $8,980 正常價格
紫律動橋型
紫律動橋型
正常價格 $8,980
銷售價格 $8,980 正常價格
JL藍
JL藍
正常價格 $9,980
銷售價格 $9,980 正常價格
正常價格 $5,980
銷售價格 $5,980 正常價格
JL深藍
JL深藍
正常價格 $9,980
銷售價格 $9,980 正常價格
JL深藍
JL深藍
正常價格 $6,680
銷售價格 $6,680 正常價格
JL橘鑽石幾何
JL橘鑽石幾何
正常價格 $9,980
銷售價格 $9,980 正常價格
JL深藍
JL深藍

GOLF 男裝系列

全面8折,全站消費滿$12,000再折$600
正常價格 $10,980
銷售價格 $10,980 正常價格
海軍藍
海軍藍
正常價格 $7,980
銷售價格 $7,980 正常價格
JL深藍鑽石幾何
JL深藍鑽石幾何
正常價格 $9,980
銷售價格 $9,980 正常價格
正常價格 $11,980
銷售價格 $11,980 正常價格
JL深藍
JL深藍
正常價格 $11,980
銷售價格 $11,980 正常價格
正常價格 $9,980
銷售價格 $9,980 正常價格
JL深綠
JL深綠
正常價格 $3,980
銷售價格 $3,980 正常價格
JL深藍
JL深藍
正常價格 $3,980
銷售價格 $3,980 正常價格
天鵝白
天鵝白

時裝系列

全面6折,全站消費滿$12,000再折$600
正常價格 $9,980
銷售價格 $9,980 正常價格
JL深藍
JL深藍
正常價格 $12,980
銷售價格 $12,980 正常價格
正常價格 $10,980
銷售價格 $10,980 正常價格
正常價格 $15,980
銷售價格 $15,980 正常價格
深棕
深棕
正常價格 $11,980
銷售價格 $11,980 正常價格
深棕
深棕
正常價格 $12,980
銷售價格 $12,980 正常價格
JL紅Bridge數碼
JL紅Bridge數碼
正常價格 $6,980
銷售價格 $6,980 正常價格
淺藍
淺藍
正常價格 $6,480
銷售價格 $6,480 正常價格

時裝/商務系列

全面7折,全站消費滿$12,000再折$600
正常價格 $4,480
銷售價格 $4,480 正常價格
正常價格 $3,980
銷售價格 $3,980 正常價格
正常價格 $3,980
銷售價格 $3,980 正常價格 $0
正常價格 $3,980
銷售價格 $3,980 正常價格
黑格紋
黑格紋
正常價格 $3,480
銷售價格 $3,480 正常價格
咖啡
咖啡
正常價格 $6,480
銷售價格 $6,480 正常價格
正常價格 $6,480
銷售價格 $6,480 正常價格
正常價格 $6,980
銷售價格 $6,980 正常價格
黑馬賽克
黑馬賽克